รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองสุรินทร์42393979.37
ชุมพลบุรี38825264.95
ท่าตูม83415318.35
จอมพระ248176.85
ปราสาท192230315.76
กาบเชิง38313434.99
รัตนบุรี84856166.16
สนม912224.18
ศีขรภูมิ5288716.48
สังขะ88877186.82
ลำดวน39933684.21
สำโรงทาบ2369540.25
บัวเชด31421668.79
พนมดงรัก1048278.85
ศรีณรงค์14710370.07
เขวาสินรินทร์933840.86
โนนนารายณ์694666.67