รายงาน::เอ๊ะ!! คนไทยรายเดียวกันเสียชีวิตได้หลายวันและหลายสาเหตุโรคจริงหรือ

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองสุรินทร์206474135.9
ชุมพลบุรี32214545.03
ท่าตูม40912630.81
จอมพระ36818750.82
ปราสาท87018120.8
กาบเชิง36610829.51
รัตนบุรี67829743.81
สนม2108942.38
ศีขรภูมิ55513524.32
สังขะ4245813.68
ลำดวน1203025
สำโรงทาบ37816042.33
บัวเชด21612256.48
พนมดงรัก881517.05
ศรีณรงค์1983517.68
เขวาสินรินทร์40620249.75
โนนนารายณ์151159.93