รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM/CKD มี ค่า LDL นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (10 -400)

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ LDL ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (10 -400)ร้อยละ
เมืองสุรินทร์1133530.03
ชุมพลบุรี417850.12
ท่าตูม383600.00
จอมพระ262410.04
ปราสาท10476140.13
กาบเชิง423610.02
รัตนบุรี693710.01
สนม294900.00
ศีขรภูมิ173010.06
สังขะ351540.11
ลำดวน177910.06
สำโรงทาบ16200.00
บัวเชด353360.17
พนมดงรัก312610.03
ศรีณรงค์225720.09
เขวาสินรินทร์129130.23
โนนนารายณ์23700.00