รายงาน::ประชากรในเขตรับผิดชอบหรือคนไทยที่เข้ารับบริการในปีงบประมาณมีเลขประชาชนไม่ครบ 13 หลัก หรือไม่ถูกต้องตามนิยาม

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองสุรินทร์3292541150.03
ชุมพลบุรี61083190.03
ท่าตูม98308280.03
จอมพระ52971150.03
ปราสาท153449590.04
กาบเชิง51806530.1
รัตนบุรี89099190.02
สนม3626890.02
ศีขรภูมิ121557390.03
สังขะ114219650.06
ลำดวน43371140.03
สำโรงทาบ48080290.06
บัวเชด40178150.04
พนมดงรัก3504770.02
ศรีณรงค์3887180.02
เขวาสินรินทร์3057070.02
โนนนารายณ์3502860.02