รายงาน::ประชากรไทยในรับผิดชอบไม่ถูกนำเข้าแฟ้มที่พักอาศัย(HOME) / ประเภทที่พักผิดมาตรฐาน

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนครั้งจำนวนข้อผิดพลาดร้อยละข้อผิดพลาด
เมืองสุรินทร์262996145965.55
ชุมพลบุรี7720430753.98
ท่าตูม10741797709.1
จอมพระ647383740.58
ปราสาท15230814680.96
กาบเชิง663953303549.76
รัตนบุรี9999218621.86
สนม4737339118.26
ศีขรภูมิ1447906053641.81
สังขะ14144622781.61
ลำดวน34466413111.99
สำโรงทาบ5512520153.66
บัวเชด429552830.66
พนมดงรัก4138739629.57
ศรีณรงค์475407891.66
เขวาสินรินทร์3559918495.19
โนนนารายณ์382503100.81