รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วยHT/DM มี Creatinine นอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ Creatinine ทั้งหมดนอกพิสัยที่ควรเป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองสุรินทร์16669100.06
ชุมพลบุรี457490.20
ท่าตูม593220.03
จอมพระ257620.08
ปราสาท13509130.10
กาบเชิง468600.00
รัตนบุรี774950.06
สนม306200.00
ศีขรภูมิ426280.19
สังขะ499830.06
ลำดวน240100.00
สำโรงทาบ167700.00
บัวเชด405040.10
พนมดงรัก322030.09
ศรีณรงค์296040.14
เขวาสินรินทร์138010.07
โนนนารายณ์104700.00