รายงาน::ตรวจสอบ ผู้ป่วย DM มี HbA1c นอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอตรวจ HbA1c ทั้งหมดนอกพิสัยที่เป็นไปได้ (0.01 - 25 )ร้อยละ
เมืองสุรินทร์1427770.05
ชุมพลบุรี858220.02
ท่าตูม1258910.01
จอมพระ343210.03
ปราสาท12390130.10
กาบเชิง448010.02
รัตนบุรี853130.04
สนม341460.18
ศีขรภูมิ4764100.21
สังขะ553980.14
ลำดวน329850.15
สำโรงทาบ85230.35
บัวเชด409830.07
พนมดงรัก373590.24
ศรีณรงค์201510.05
เขวาสินรินทร์304630.10
โนนนารายณ์97010.10