รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุรินทร์15185152970.02
ชุมพลบุรี5807361740.03
ท่าตูม7857082510.03
จอมพระ310093540.02
ปราสาท8795434180.05
กาบเชิง272029990.04
รัตนบุรี6832742120.03
สนม2591472040.08
ศีขรภูมิ7669981040.01
สังขะ672092350.01
ลำดวน26034280.00
สำโรงทาบ3020391080.04
บัวเชด254314170.01
พนมดงรัก2051801510.07
ศรีณรงค์201263190.01
เขวาสินรินทร์189250130.01
โนนนารายณ์207962800.04