รายงาน::ตรวจสอบ มีการวินิจฉัยในกลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุรินทร์151851571530.47
ชุมพลบุรี58073634750.60
ท่าตูม78570845530.58
จอมพระ31009337461.21
ปราสาท87954332080.36
กาบเชิง27202932131.18
รัตนบุรี68327456950.83
สนม2591478720.34
ศีขรภูมิ76699891691.20
สังขะ672092107901.61
ลำดวน26034249021.88
สำโรงทาบ3020398650.29
บัวเชด25431421550.85
พนมดงรัก20518017290.84
ศรีณรงค์20126339831.98
เขวาสินรินทร์18925010530.56
โนนนารายณ์20796218230.88