รายงาน::ตรวจสอบ มีการได้รับวัคซีนที่ไม่มีรหัสมาตรฐานกลาง

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุรินทร์587941170.20
ชุมพลบุรี1314810.01
ท่าตูม2471180.03
จอมพระ1463170.05
ปราสาท351361370.39
กาบเชิง1088700.00
รัตนบุรี17848140.08
สนม672100.00
ศีขรภูมิ29404450.15
สังขะ25204100.04
ลำดวน631920.03
สำโรงทาบ10311100.10
บัวเชด1057810.01
พนมดงรัก4836210.43
ศรีณรงค์725600.00
เขวาสินรินทร์869750.06
โนนนารายณ์449810.02