รายงาน::ตรวจสอบ ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม EPI กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุรินทร์587948661.47
ชุมพลบุรี131483912.97
ท่าตูม24711200.08
จอมพระ14631840.57
ปราสาท351361400.40
กาบเชิง108871020.94
รัตนบุรี17848340.19
สนม672160.09
ศีขรภูมิ29404200.07
สังขะ2520419717.82
ลำดวน6319300.47
สำโรงทาบ10311200.19
บัวเชด10578120.11
พนมดงรัก48363276.76
ศรีณรงค์7256300.41
เขวาสินรินทร์869760.07
โนนนารายณ์449820.04