รายงาน::ตรวจสอบความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

 แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลต้องสงสัย

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองสุรินทร์137143712.71
ชุมพลบุรี39682696.78
ท่าตูม4648120.26
จอมพระ197600.00
ปราสาท1097000.00
กาบเชิง3300140.42
รัตนบุรี6445260.40
สนม113900.00
ศีขรภูมิ6607100.15
สังขะ7520106414.15
ลำดวน240100.00
สำโรงทาบ207500.00
บัวเชด287210.03
พนมดงรัก146690.61
ศรีณรงค์1440302.08
เขวาสินรินทร์145500.00
โนนนารายณ์30300.00